Hartmann's Zebra

Khomas Hochland

Bjergzebraen jages i bjergområdet Khomas Hochland ca. 100 km nord-vest for Windhoek.

Jagten er på den fri vildtbane og området rummer i perioder (specielt sidst på året) en relativ stor bestand af bjergzebraer.

Bjegzebraen jages fortrinsvis på pürshjagt og skudholdet kan ofte være langt.

Som regel skal den nedlagte zebra parteres på skudstedet og bæres ud stykvist.

NB!   der skal søges CITES-tilladelse for udførelse af trofæer